fbpx

LUX Delivery

GB Limousine by Ground Business
บริการเหนือระดับ รับ-ส่งของชิ้นพิเศษด้วยรถลีมูซีน

*** ใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยยานพาหนะที่ผ่านการฆ่าเชื้อทุกวัน
*** พนักงานขับรถของเราที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี
*** รับประกันสินค้าสูงสุด 50,000 บาท
*** ค่าบริการเริ่ม 400 บาท/ชิ้น
*** เสียงตอบรับจากลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการเป็นที่พึงพอใจและเรียกใช้บริการกับเราอย่างต่อเนื่อง

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราได้ทาง Inbox message หรือโทรได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ 02 821 5991 หรือ booking@gblimousine.net

Top